Pozdravljeni!

Sem Sandi, ona je Petra. Jaz trdno z nogami na tleh, ona z mislimi v oblakih. Jaz usmerjen k cilju, ki sem si ga začrtal, ona vihravo od ene zamisli k drugi. Skupaj zasebno že več kot dvajset let, kot fotografa nekaj manj. Verjamem, da sva dober tim.